March 14, 2023
--
NEWS

Neuro-UX and experimentation: check-out experienced from a customer's point of view

Elisa Walker
Sales Manager
Roger van der Spek
CEO
Want to learn more about the what you can do with neuromarketing research? Book a meeting and we'll get you inspired!
book a meeting

On April 20, 2023, the Emerce Conversion & Analytics conference took place in Amsterdam with the theme "Culture of Experimentation." The event was focused on sharing trends and developments in e-commerce and conversion rate optimization (CRO). Braingineers, T-Mobile, and Dentsu talked about the power of combining data analytics and neuromarketing research to gain new insights into check-out behaviour.

During the presentation, the importance of optimizing the check-out process, a critical part of the customer journey, was emphasized. The theme was "Neuroscience in experimentation" and focused on how data analytics can be enriched with qualitative data, in particular neuro-usability data, for getting a better context of the CRO roadmap and having the 'why questions' of consumer behaviour answered.

Braingineers explained how most decisions are made at the check-out stage on a subconscious level and how to capture that 'data'. Dentsu zoomed in on how CRO and neuro-based research data go hand in hand to better experimentation and T-Mobile gave concrete examples on optimizing their check-out process from a psychological perspective to make a big difference in conversion rates of their digital journeys.

The speakers discussed how data analytics and neuromarketing research can be combined to gain a deeper understanding of how customers experience a check-out process. By combining quantitative and qualitative data, it is possible to quantify and analyze customer behavior based on what they do in a flow. Neuromarketing research offers insight into the underlying psychological processes during the buying process. This information provides valuable input for A/B and multivariate testing and helps prioritize optimizations. Also, neuromarketing provides an excellent form of obtaining objective, quantified data in qualitative research.

It was illustrated that most testing environments are not representative of real-world scenarios. They explained that digital marketing professionals typically work with excellent internet connections, up-to-date hardware and software, and dummy data from customers in the checkout. However, the real customer experience may be very different, especially when it comes to sharing personal information or using outdated devices.

The entire presentation can be downloaded here (link).

Also, both T-Mobile and dentsu notified the audience about their vacancies in CRO / Digital Marketing: 

March 14, 2023
--
NIEUWS

Neuro-UX en experimentation: de check-out optimaliseren vanuit échte klantbeleving

Elisa Walker
Sales Manager
Roger van der Spek
CEO
Wil je meer leren over hoe jouw bedrijf neuromarketing research kan inzetten? Boek een meeting met ons en we zullen je inspireren!
boEk meeting

Op 20 april 2023 vond in Amsterdam de Emerce Conversion & Analytics conferentie plaats met als thema "Culture of Experimentation". Het evenement was gericht op het delen van trends en ontwikkelingen op het gebied van e-commerce en conversie-optimalisatie (CRO). Tijdens de conferentie spraken Braingineers, T-Mobile en Dentsu over de kracht van het combineren van data-analyse en neuromarketing-onderzoek om nieuwe inzichten te krijgen in het gedrag bij het afrekenen.

Een belangrijk onderwerp tijdens de presentatie was het optimaliseren van het afrekenproces, een cruciaal onderdeel van de klantreis. De presentatie had als thema "Neurowetenschappen in experimentatie" en richtte zich op hoe data-analyse verrijkt kan worden met kwalitatieve data, met name neuro-usability data, om een beter inzicht te krijgen in de CRO roadmap en de "waarom vragen" van consumentengedrag te beantwoorden. Hier volgt een korte recap en onderaan deze blog is een link naar de presentatie.

Braingineers liet zien hoe de meeste beslissingen tijdens het afrekenen op een onbewust niveau worden genomen en hoe die 'data' (wel) vastgelegd kan worden. Dentsu zoomde vervolgens in op hoe CRO en neuro-based onderzoek hand in hand gaan om betere experimenten uit te voeren, zoals het ophalen van concrete, onderbouwde hyptheses voor A/B testing. Tenslotte gaf T-Mobile concrete voorbeelden over hoe zij hun afrekenproces optimaliseren, vanuit psychologisch perspectief om een groot verschil te maken in conversieratio's van hun digitale reizen.

Braingineers, T-Mobile en dentsu bespraken hoe data-analyse en neuromarketing-onderzoek kunnen worden gecombineerd om een dieper inzicht te krijgen in hoe klanten het afrekenproces ervaren. Door kwantitatieve en kwalitatieve data te combineren, is het mogelijk om klantgedrag te kwantificeren en te analyseren op basis van wat zij doen in een flow, zoals de onderliggende psychologische processen en intuïtieve elementen die zich voordoen tijdens het koopproces. Deze informatie levert waardevolle input voor A/B en multivariate tests en helpt bij het valideren en prioriteren van optimalisaties. Ook biedt neuromarketing een uitstekende manier om objectieve, gekwantificeerde data te verkrijgen in kwalitatief onderzoek.

Ook werd geïllustreerd dat testomgevingen vaak niet representatief zijn voor echte klantervaringen in de praktijk. De sprekers legden uit dat digitale marketingprofessionals doorgaans werken met uitstekende internetverbindingen, up-to-date hardware en software en dummy-gegevens van klanten bij het afrekenen. De echte klantervaring kan echter heel anders zijn, vooral als het gaat om het delen van persoonlijke informatie of het gebruik van verouderde apparaten.

Links & Downloads

De presentatie is hier beschikbaar (link).

Zowel T-Mobile als dentsu deden meteen een oproep voor nieuwe collega's, zie hieronder twee links naar CRO / Digital Marketing vacatures:

Want to stay updated?

If you’re interested to learn the secrets behind a great agency, you need to subscribe!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong!

Op de hoogte blijven?

Als je geinteresseerd bent in het leren van een succesvolle user experience, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong!